тел./факс: +38(0532) 60-88-21 (прийомна), +38(0532) 60-87-90 (бухгалтерія)

НАВЧАННЯ

Головним завданням школи є відновлення і зміцнення здоров’я дітей у поєднанні із загальноосвітньою підготовкою, надання їм кваліфікованої медико-педагогічної допомоги. Загальноосвітня санаторна школа працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, який складається відповідно до робочого навчального плану, санітарно-гігієнічних норм та педагогічних вимог. Тривалість і структура, навчального року, терміни і тривалість канікул, оцінювання навчальних досягнень учнів, державна підсумкова атестація, переведення вихованців у наступний клас здійснюється відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, нормативних документів Міністерства освіти і науки України.

Загальноосвітня санаторна школа створює для вихованців необхідні умови, що забезпечують здобуття загальної середньої освіти у поєднанні з тривалим лікуванням. Усі навчально-виховні, лікувально-профілактичні заходи є складовою частиною лікувального режиму, додержання якого є обов’язковим для всіх учасників навчально-виховного та лікувального процесу.

У загальноосвітній санаторній школі організація навчально-виховного процесу спрямована на максимальне розвантаження хребта, що передбачає проведення навчальних занять і виконання домашніх завдань, лежачи на клиновидній підставці. На всіх етапах навчальної і виховної роботи з дітьми педагогічні працівники організовують їх на виконання призначеного ортопедичного режиму.

Педагоги санаторію планомірно і з успіхом впроваджують диференційовано-індивідуальний підхід до учнів. У нашій школі основний принцип роботи – єдність лікувальної та навчально-корекційної роботи. Для його виконання введені елементи інклюзивного навчання, адже адаптація дітей з особливими потребами в соціумі і спілкування з іншими дітьми не менш важливе, ніж отримання знань за навчальною програмою. Тому діти з особливими потребами навчаються в одному класі з усіма дітьми. Наші педагоги намагаються кожному учневі дати знання, відповідно його максимальним можливостям за рахунок застосування методів навчання, що враховують індивідуальні особливості дитини.

Потреби сьогодення диктують необхідність більш тісного інтегрування родинного і суспільного виховання. Педагоги школи намагаються залучити родину до участі у навчально-виховному процесі лікувального закладу. З цією метою проводяться бесіди з батьками та застосовуються засоби наочної пропаганди (інформаційні бюлетені, батьківські куточки, виставки).